28-02-2023

Drie vragen aan...het Inkoopteam van Axero

De markt waarin Axero zich beweegt is al jaren flink in beweging. Na het coronajaar 2020 zagen we in 2021 een stijging in de populariteit van occasions. Daarnaast zorgden bijvoorbeeld de productieproblemen bij de autofabrikanten dat er minder nieuwe voertuigen op de markt kwamen. Hierdoor werd de druk op het occasionsaanbod groter.

Minder aanbod bij een stijgende vraagt leidt automatisch tot prijsstijgingen. Een ontwikkeling die in 2022 tot dure occasions leidde. En de vraag hoeveel de prijzen nog kunnen stijgen, wordt steeds luider. Gaat de markt kantelen, zo ja, wanneer? Of is de kanteling al gaande? Ons Inkoopteam deelt hun ervaring.

In hoeverre is de markt in het eerste kwartaal van 2023 anders ten opzichte van het jaar 2022?
Vooral op het gebied van prijzen merken we een verandering. Het aanbod stabiliseert en onder andere het gebrek aan consumentenvertrouwen zorgt voor een dalende vraag in de showroom. Onderzoek toont aan dat het gat tussen wat de dealer biedt en wat de consument bereid is om te betalen groeit. We krijgen regelmatig het signaal uit de Nederlandse showrooms dat de consumentenvraag naar occasions achterblijft bij 2022.

Vooral de voertuigen uit de hogere prijsklasse blijven langer staan. We zien dan ook dat er bij veel modellen sprake is van enorme prijsveranderingen in korte tijd.

Zien jullie vergelijkbare signalen op de Europese markt?
Een eerste voorzichtige conclusie is dat op de Europese markt de prijzen veranderen maar niet zo extreem als in Nederland. In de omliggende landen speelt het gebrek aan consumentenvertrouwen ook een rol maar de prijzen blijven over het algemeen stabieler – lees hoger – dan in Nederland. Daarnaast hebben meerdere landen de regelgeving rondom elektrisch rijden aangepast. Hierdoor lijkt er een verschuiving plaats te vinden in de vraag naar en het aanbod van EV´s en PHEV´s.

Waar letten jullie in de huidige tijd in het bijzonder op?
Kort gezegd; scherp inkopen en gezonde marges. De laatste jaren hebben we ons meer gericht op de unieke jonggebruikte voertuigen. Deze koers houden we aan waarbij zaken als uitvoering, prijs, kwaliteit, courantheid, beschikbaarheid in de markt centraal staan.

Maar nu we zien dat de Nederlandse markt onzeker wordt en de prijzen onder druk komen te staan, zijn we ons ervan bewust dat zaken als doorloopsnelheid, korte lijnen en risico´s vermijden heel belangrijk zijn. We komen uit een tijd waarin alles leek te kunnen, maar nu moeten we anders denken. Input van onze klanten over de behoefte en de ontwikkelingen zijn essentieel. We willen graag meer informatie zodat we beter kunnen schakelen en win-winsituaties kunnen creëren voor alle partijen.